بانک سپه
 
امهال تسهیلات
انتخاب نوع درخواست

مشاهده قوانین و شرایط
لطفا موارد زیر را ملاحظه نموده و در صورتی که مشمول شرایط قوانین درج شده هستید موافقت خود را با انتخاب گزینه در انتهای متن اعلام فرمایید
 • شرایط کسب و کارهای مشمول تعویق 3 ماهه اقساط تسهیلات دریافتی ناشی از ویروس کرونا:
  • الف) اشخاص حقوقی (شرکتها)
  • ب) اشخاص حقیقی صاحبان کسب و کار به ویژه کسب و کار کوچک
   توجه مهم : اشخاص حقیقی عادی (خانوارها) مشمول این مهلت 3 ماهه نمی‌شوند.
  • ج) تسهیلات دریافتی تا تاریخ 1398/10/01 می‌بایست در طبقه جاری قرارداشته باشد (تا تاریخ 1398/10/01 اقساط پرداخت نشده نداشته باشند)
  • اشخاص دارای شرایط فوق: در صورت داشتن تسهیلات اقساطی، اقساط ماه‌های اسفند98 ، فروردین99 و اردیبهشت99 آن‌ها پس از پایان دوره بازپرداخت دریافت می‌شود و در صورت داشتن تسهیلات تک قسطی که سررسید آن‌ها در ماه‌های اسفند98 یا فروردین و اردیبهشت99 باشد، 3 ماه پس از سررسید تسهیلات می‌توانند بد هی خود را پرداخت نمایند.
 • شرایط اشخاص حقوقی مشمول تسهیل بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی:
   به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانکها و موسسات اعتباری، چانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکره اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقداً تسویه نمایند، با در نظر گرفتن شرایط ذیل مشمول این طرح خواهند شد.
  • الف) سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهيلات مندرج در قرارداد/هاي ملاک محاسبه که مشمول مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد، براي هر شخص حقيقي و حقوقي غيردولتي در سطح تمامي مؤسسات اعتباري، به‌ترتيب، پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و بيست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
   • تبصره 1 : چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بيش از حدود مقرر در اين ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي‌باشد.
   • تبصره 2 : براي اشخاص داراي تسهيلات متعدد در سطح تمامي مؤسسات اعتباري، مجموع مبالغ اصل قراردادهاي ملاک محاسبه تا حدود مقرر در اين ماده، مشمول مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد. چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهاي ملاک محاسبه منجر به تخطي از حدود مقرر در اين دستورالعمل گردد، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي‌باشد.
  • ب) تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفند ماه 1398 مهلت دارند درخواست خود را جهت بررسی به بانک ارائه نمایند.
  • ج) مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي ريالي که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفاً در بخش‌هاي اقتصادي کشاورزي، شکار و جنگلداري؛ شيلات؛ استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تأمين برق،آب و گاز با هدف ايجاد، توسعه، تأمين سرمايه در گردش و تعميرات طبقه بندي شده باشد، مشمول مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.
  • د) مشتري براي برخورداري از مزاياي اين دستورالعمل بايد حداکثر تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ مانده بدهي خود که توسط سامانه موضوع دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران، محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تأييد قرار گرفته و از جانب مؤسسه اعتباري به وي اعلام مي‌شود، را نقداً تسويه نمايد.
  • ه) اشخاص حقوقي که در تاريخ ارايه درخواست «غيردولتي» محسوب مي‌شوند، مشمول مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند.
  • ی) قراردادهاي فروش و واگذاري دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري و تسهيلات اعطائي ارزي اعم از منابع داخلي مؤسسات اعتباري و ساير منابع، از شمول اين دستورالعمل مستثني مي‌باشند.


با شرایط موافقم و مشمول یکی از بند های آن هستم :